เมื่อพระรองก็สำคัญ

หลายคนเข้าใจว่า เด็กที่ฟันน้ำนมเพิ่งขึ้นซี่แรก ยังเล็กไป ไม่ต้องรีบแปรงฟันให้หรอก บ้างก็คิดว่ารอให้ลูก 2-3 ขวบค่อยแปรงฟันก็ได้ ...แต่สำหรับเด็กหลายคน รอให้ถึงตอนนั้นก็สายเกินไป ฟันน้ำนมผุแทบหมดปากแล้ว...