ต้องลองซักตั้งก่อน สำเร็จหรือไม่ค่อยว่ากัน

ตอนเด็กก็เป็นเด็กบ้านๆ พ่อแม่มีอาชีพเกษตรกร ทำนา และสวนยางพารา จริงๆอยากเป็นสัตวแพทย์ เพราะเมื่อก่อนที่บ้านเลี้ยงไก่พื้นเมือง แล้วไก่มันตายด้วยโรคระบาด เลยอยากเป็นสัตวแพทย์มารักษาไก่ แล้วก็อยากเป็นโปรโมเตอร์มวยด้วย เพราะชอบมวยมาก แต่ไม่ชอบการพนัน จนสุดท้ายมาเป็นเช่นทุกวันนี้

Continue reading