ฝันยิ่งสูง เราต้องยิ่งพยายาม

ตอนเด็กลำบาก ที่บ้านฐานะไม่ค่อยดี ต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตั้งแต่เด็กๆ ช่วยแม่ทำงาน ทั้งงานบ้าน หารายได้ ตั้งแต่จำความได้ แต่แม่จะบอกว่า”ให้ตั้งใจเรียน ชีวิตจะดีกว่านี้”

Continue reading