เพราะสังคมให้พื้นที่กะเทยน้อยมาก

..เรียกผู้หญิงข้ามเพศก็ได้ แต่เราชอบคำว่า “กะเทย” มากกว่า “เราเป็นนักสิทธิเพื่อกะเทย”

Continue reading